LEAN SIX SIGMA

LEAN SIX SIGMA

Prakticky používáme při řízení projektů sady nástrojů a postupů již desítky let prověřených základních principů lean production naroubovaných na kostře 6σ. Dokážeme připravit a uřídit klasický workshop s cílem (skokové) změny vybraného pracoviště. I když jsme si vědomi, že není až tak problém změnu provést, jako ji dlouhodobě udržet při životě..J

Základní mantra: „V co nejkratším čase vyrobit a dodat zákazníkovi, vyrobit na co nejmenším místě za co nejmenších nákladů s co největší přidanou hodnotou.“

Snažíme se na DMAIC kostře, především prakticky, nikoliv „něco pro něco“, používat a aplikovat všechny základní nástroje – FMEA, fishbone, value stream mapy, Gannt +

pro zpracování  a vyhodnocování dat je samozřejmostí základní inženýrská sada jako testování hypotéz, pareto analýza, kontrolní diagramy, korelace, základní statistika, …

A všechno se prolíná s myšlenkami lean – 5S, principy tahu, balance chart, milk runs, U shapes…