3D LAYOUTY

Vytvořením a běžným používáním 3D reálného pohledu na procesy dostanete efektivní nástroj řízení

Read More

LEAN SIX SIGMA

Prazákladní principy postupu analýzy řešení procesního nebo datového projektu

Read More

3D SIMULACE

Přímé testování a ověřování variant naladění procesů s okamžitou zpětnou vazbou

Read More

3D LAYOUTY

Vytvoříme pro vás 3D model libovolného procesu – budeme jej udržovat, optimalizovat, aktualizovat – nebo jej předáme vlastníkům procesů, a nebo pomůžeme se zaškolením zodpovědných techniků, kteří převezmou jeho další zpracování.

3D layout je praktický „každodenní“ nástroj schopný popsat, řešit, definovat, prezentovat libovolnou situaci v rámci vašich procesů.

3D layout je bez diskusí ve všech ohledech nesrovnatelně přínosnější, než ve většině případů zažité půdorysné pohledy mnohdy v nesourodých formátech.

Rozsah 3D modelu je víceméně vertikálně i horizontálně neomezený – od výkresu ručního přípravku, přes robotickou výrobní buňku, až k mezi-závodovým vazbám.

Důvodů použití je nepočítaně – k hlavním patří rychlost zpracování a interaktivita == rychlost zpětné vazby zákazníkovi v reálném čase a okamžitá pochopitelnost pro kohokoliv ve firmě.

LEAN SIX SIGMA

Prakticky používáme při řízení projektů sady nástrojů a postupů již desítky let prověřených základních principů lean production naroubovaných na kostře 6σ. Dokážeme připravit a uřídit klasický workshop s cílem (skokové) změny vybraného pracoviště. I když jsme si vědomi, že není až tak problém změnu provést, jako ji dlouhodobě udržet při životě..J

Základní mantra: „V co nejkratším čase vyrobit a dodat zákazníkovi, vyrobit na co nejmenším místě za co nejmenších nákladů s co největší přidanou hodnotou.“

Snažíme se na DMAIC kostře, především prakticky, nikoliv „něco pro něco“, používat a aplikovat všechny základní nástroje – FMEA, fishbone, value stream mapy, Gantt +

pro zpracování  a vyhodnocování dat je samozřejmostí základní inženýrská sada jako testování hypotéz, pareto analýza, kontrolní diagramy, korelace, základní statistika, …

A všechno se prolíná s myšlenkami lean – 5S, principy tahu, balance chart, milk runs, U shapes…

3D SIMULACE

Radostí, je dynamická diskrétní simulace.

Propojení všech aktivit okolo vytvořeného statického 3D layoutu, analýz dat a výběrů možných řešení  do formátu 3D simulace. Nádhera.

To vše s výstupy v minimálním možném reálném čase. Ověříme, nasimulujeme v animacích, myšlenky, záměry a změny na stávajících nebo uvažovaných, nových projektech.

Zjistíme kolize, úzká místa nebo naopak třeba volné kapacity.

Není co dodat. Paráda.